Yhdistyksemme

Kangasalan Työttömät ry perustettiin 1993. Yhdistys järjestää työttömille ammattiin, koulutukseen ja harrastuksiin liittyvää toimintaa. Sen tarkoitus on vähentää ja poistaa työttömyyttä sekä parantaa työttömien toimeentuloa.

Yhdistys kuuluu Pirkanmaan yhteistoimintajärjestöön sekä Työttömien valtakunnalliseen yhteistoimintajärjestöön (TVY ry).

Yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Se järjestää myös iltama- ja informaatiotilaisuuksia sekä harrastus-, virkistys-, opinto- ja raittiustoimintaa.

 

Kanssamme yhteistyössä toimivat:

Kangasalan kunta

Kangasalan seurakunta

TYP

TE-Pirkanmaa

KELA

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

 

Page Title